Vrijwilligers nodig voor opknapbeurt zandbak op 'de bult'

Hoogezand - Bewonerscommissie Woldwijck West uit Hoogezand roept wijkbewoners op zaterdag 18 april te helpen bij het vullen van de zandbak achter basisschool Het Ruimteschip, op 'de bult'.

Deze zandbak wordt een dag eerder, vrijdag 17 april, leeg geschept door groep 7 van Het Ruimteschip. Dit gebeurt tussen 13.00 en 15.00 uur, onder toeziend oog van de bewonerscommissie en IBOR. Het vullen van de zandbak staat voor zaterdag 18 april van 10.00 tot 12.00 uur gepland. Wethouder Marco Metscher van Hoogezand-Sappemeer heeft zijn vrijwillige inzet al toegezegd.

Groenbeheer

Het aanpakken van de zandbak achter Het Ruimteschip is de eerste activiteit in het kader van het nieuwe groenbeheer van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Hierbij wordt bewoners ruimte geboden verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen leef- en werkomgeving.