Beperkte huurverhoging voor huurders Lefier

Hoogezand - Woningcorporatie Lefier past dit jaar beperkte huurverhoging toe: de inflatie over 2014 plus 0,25 %.

De inflatie over 2014 was 1 %. Dit betekent een huurverhoging van 1,25% voor huurders van zowel woningen als onzelfstandige eenheden (studentenkamers) van Lefier. Woningcorporaties verhogen jaarlijkse per 1 juli de huur. Woningcorporatie Lefier heeft hierover afspraken gemaakt met de huurdersorganisaties uit haar werkgebied en voert een beperkte huurverhoging door voor haar huurders.

Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen is een speerpunt van Lefier. Bestuurder Lex de Boer: “We zien dat steeds meer van onze huurders moeite hebben om rond te komen en dat huurachterstanden oplopen. Daarom maken we geen gebruik van de maximaal toegestane verhoging van 2,5 %, maar houden we de huurverhoging zo beperkt mogelijk. Mede hierdoor blijven onze woningen betaalbaar.” Lefier blijft met deze beperkte huurverhoging in staat om ook in 2015 ruim 70 miljoen euro te investeren. De woningcorporatie investeert onder andere in het drastisch verduurzamen van haar woningen. Hiermee draagt Lefier bij aan beheerste woonlastenontwikkeling.

Reorganisatie

In 2014 vond binnen Lefier een ingrijpende reorganisatie plaats, met als doel een betere sturing op bedrijfskosten en lagere bedrijfslasten. Deze koers werpt zijn vruchten af, stelt De Boer: “We zien nu al een dalende lijn in onze bedrijfskosten. We zijn er nog niet, maar we zijn tevreden met de resultaten die we tot nu toe hebben behaald. Mede door deze ingrepen in onze eigen organisatie zijn we in staat de huren op een betaalbaar niveau te houden.”

Huurverhoging

Alle huurders van Lefier krijgen deze maand een brief over de voorgestelde huurverhoging. Huurders die het niet eens zijn met de huurverhoging kunnen bezwaar maken.