Aanpak verkeersveiligheid fietsroute Hoogezand-Groningen

Westerbroek - De provincie Groningen, de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond starten een project om de verkeersveiligheid op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen te verbeteren.

Zij zetten daarbij een combinatie van maatregelen in: de aanpak van het fietspad zelf, voorlichting naar de weggebruikers en politiecontroles. Het is de eerste keer dat de provincie de veiligheid op een fietsroute op deze manier aanpakt. Het project start maandag 21 april met een informatiebijeenkomst voor aanwonenden en belanghebbenden.

Hoog aantal ongevallen

Aanleiding voor het project is het hoge aantal ongevallen met (brom)fietsers op de route. Uit een vorig jaar gehouden enquête kwam daarnaast naar voren dat aanwonenden en weggebruikers zich geregeld onveilig voelen op de fietspaden langs de Rijksweg (N860) en de Energieweg tussen Hoogezand en Groningen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door te hard rijdende (brom)fietsers, onoverzichtelijke kruisingen en slechte verlichting. De ongevalsanalyses en enquêteresultaten zijn samen met snelheidsmetingen reden om de verkeersveiligheid op de fietsroute te verbeteren.

Aanpak (brom)fietsroute

In eerste instantie worden de kruisingen en inritten op de fietsroute aangepakt. Naast deze infrastructurele aanpassingen zijn er verkeerscontroles om weggebruikers te wijzen op veilig verkeersgedrag. De politie let dan met name op verlichting van (brom)fietsers, snelheid en de plek waar ze rijden. Zowel de infrastructurele maatregelen als de verkeerscontroles worden ondersteund door voorlichting. Het project is te vinden op Facebook en Twitter.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst op 21 april krijgen aanwonenden en belangstellenden meer uitleg over het project en de activiteiten die ingezet worden. Verder is er gelegenheid om vragen te stellen en zijn er projectmedewerkers aanwezig om toelichting te geven. De inloopbijeenkomst vindt plaats in Hotel Van der Valk, Rijksweg West 11 in Westerbroek. Bezoekers zijn welkom tussen 19.30 en 21.00 uur.