Enkele maanden vertraging voor nieuwbouw kindcentrum De Vosholen

Hoogezand - De nieuwbouw van het kindcentrum De Vosholen in Hoogezand loopt enige maanden vertraging op om het gebouw aardbevingsbestendig te kunnen bouwen.

De veiligheid van de kinderen en de medewerkers weegt zwaarder dan het volgens planning kunnen openen van het kindcentrum, stellen burgemeester en wethouders. Zij hebben ingestemd met een aanpassing van het ontwerp.

Aardbevingsbestendig maken

Dit besluit is genomen omdat nu het gebouw nog in aanbouw is en nog niet gebruikt wordt. Het is daarom eenvoudiger om het nu al aardbevingsbestendig te maken. Met de architect, constructeur en aannemer is overleg gestart om het kindcentrum aan de voorlopige aardbevingsbestendige bouwrichtlijnen te laten voldoen. De huidige constructeur is gecertificeerd om ook aardbevingsbestendige constructies op te leveren.

Plus- en minpunten

Het huidige ontwerp van het kindcentrum heeft al een aantal aardbevingsgerelateerde plus- en minpunten. Nader overleg moet echter uitwijzen hoe het ontwerp dat dateert van voor de voorlopige bouwrichtlijnen daarvoor volledig geschikt gemaakt kan worden.

Gevolgen

Dit besluit heeft in elk geval tot gevolg dat het kindcentrum De Vosholen niet met ingang van het schooljaar 2015-2016 in gebruik genomen kan worden. Dientengevolge moeten de leerlingen van de St. Antoniusschool langer in hun huidige verouderde schoolgebouw naar school gaan en zullen de noodlokalen van de Theo Thijssenschool langer gehuurd moeten worden. De andere nieuwe gebruikers zijn Prokino en Timpaan. In overleg met alle betrokkenen komen de praktische en financiële gevolgen in beeld.

NAM

In overleg met de NAM is afgesproken dat de indirecte meerkosten voor rekening van de NAM zullen komen. De nieuwbouwregeling van de NAM is op dit moment nog niet van kracht. Formeel neemt de NAM de directe meerkosten dus nu niet zijn rekening. Burgemeester en wethouders zijn desondanks van mening dat de meerkosten onder de toekomstige nieuwbouwregeling dienen te vallen. Historische schoorsteen Voor de naastgelegen historische schoorsteen loopt een onderzoekstraject in samenwerking met de NAM. Daarin wordt bepaald in hoeverre de schoorsteen aardbevingsbestendig is of is te maken. Een besluit over de toekomst van de schoorsteen is nog niet genomen.