Gratis training 'Eenvoudige boekhouding' in Hoogezand

Hoogezand - Het Vrijwilligerscollege uit Hoogezand-Sappemeer verzorgt in mei een gratis basiscursus 'Eenvoudige boekhouding'. Deze cursus is bedoeld voor stichtingen en verenigingen.

In deze cursus wordt op een praktische manier ingegaan het eenvoudig maar doeltreffen beheren van de financiën van een stichting of vereniging. Aan de orde komen onderwerpen als het opzetten en inrichten van een administratie, het samenstellen van een balans en winst- en verliesrekening en het maken van een begroting.

Aanmelden

De cursus bestaat uit twee delen, op respectievelijk dinsdag 12 en dinsdag 19 mei (19.30 - 21.30 uur). Plaats van handeling is het kantoor van Kwartier Zorg & Welzijn in Hoogezand. Aanmelding: www.kwartierzorgenwelzijn.nl/activiteiten of 0598-364900.