H. Norbertusparochie houdt enquête onder parochianen

Sappemeer - De H. Norbertusparochie houdt een enquête onder alle katholieken binnen haar parochiegrenzen.

De rooms-katholieke Norbertusparochie bestaat uit de 5 gefuseerde parochies Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Veendam, Winschoten en Hoogezand/ Sappemeer. Zij houdt de enquête omdat zij wil weten wat er leeft onder een brede groep katholieken. "Inzet van deze enquête is dat we ons niet langer laten leiden door teruggang en krimp, maar zoeken naar nieuwe concepten om meer aansluiting te vinden bij de hedendaagse geloofsbeleving", meldt het bestuur van de H. Nobertusparochie.

Oproep paus Franciscus

Bisschop Gerard de Korte roept pastores en besturen op om de oproep van paus Franciscus ter harte te nemen en als kerk naar buiten te gaan, daar waar mensen wonen en werken. De nieuwe Norbertusparochie heeft een beleidsplan dat aansluit bij deze oproep. "Samen met de parochianen willen we middels deze enquête dit beleidsplan nader uitwerken. Bouwen aan geloofsgemeenschappen waar ruimte is voor vaste waarden, en waar de noodzakelijke vernieuwing alle kans krijgt."

Enquête

Deze enquête wordt bij ieder ingeschrevene van de Norbertusparochie bezorgd. De enquête kan echter ook online - www.heiligenorbertusparochie.nl - ingevuld worden.