Honkvaste blauwe reigerkolonie verkast naar natuurgebied Westerbroek

Westerbroek - In natuurgebied Westerbroek is dit voorjaar een zeldzame blauwe reigerkolonie neergestreken.

Boswachter Jacob de Bruin van Natuurmonumenten: “Dit is uniek. Deze dieren zijn zéér honkvast, ik heb nooit eerder gezien dat een kolonie zich verplaatst heeft." De boswachter haalt als voorbeeld de kolonie op Landgoed De Braak bij Paterswolde aan. “Deze kolonie zit daar al minstens 100 jaar. Dat geeft wel aan hoe bijzonder het is dat de reigers zijn neergestreken in Westerbroek."

Reigers broeden in bomen

Naar een exacte verklaring voor de verhuizing is het nog even zoeken. “Het zou te maken kunnen hebben met de vernatting van natuurgebied Westerbroek, want de reigers houden van kikkers. En wat veel mensen niet weten, is dat reigers in bomen broeden. Het liefst in eiken en grove dennen. Die vinden ze in Westerbroek."

Broedparen

Ook met de broedparen gaat het volgens De Bruin goed. “Op Landgoed De Braak en bij de Westerwoldse Aa zien we een forse toename. Aalscholverkolonies laten hetzelfde beeld zien. Dit zou te maken kunnen hebben met de zachte winters en de toename van moerasgebied rondom de stad Groningen.’’ Aanvankelijk vreesde de boswachter van Natuurmonumenten juist voor het broedsucces, vanwege de ferme lentestorm van 3  weken geleden. “Maar sindsdien ook na de storm zijn de broedparen alleen maar toegenomen, een prachtig succes voor de Groningse natuur.’’