Extra aandacht voor mensen bij aanvragen bijstandsuitkering

Hoogezand - De Unit Werk en Inkomen (UWI) van Hoogezand-Sappemeer gaat samenwerken met de Sociale Teams om mensen te helpen die niet in staat zijn om een bijstandsuitkering aan te vragen.

Op deze manier wil de gemeente voorkomen dat inwoners buiten hun schuld om zonder inkomen komen te zitten.

Aanvraagprocedure

Er zijn inwoners die niet in staat zijn om zelfstandig een bijstandsuitkering aan te vragen en de aanvraagprocedure goed te doorlopen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die ernstig in de war zijn of mensen die hun huis niet uit durven te komen. Ook voor de jongeren die voorheen instroomden in de Wajong en sinds 1 januari aangewezen zijn op de bijstand kan het moeilijk zijn om een aanvraag in te dienen, verwacht de gemeente.

Bijstandsuitkering aanvragen

Wethouder Peter Verschuren noemt het een hele klus om een bijstandsuitkering aan te vragen. "De landelijke regels zijn erg strak, waardoor mensen die moeite hebben met administratieve procedures al snel tussen wal en schip raken. Dat willen we met de afspraken tussen de Unit Werk en Inkomen en de Sociale Teams voorkomen." Door de onderlinge samenwerking komen de mensen in beeld die vastlopen in de aanvraagprocedure en krijgen zij waar nodig ondersteuning vanuit het Sociale Team.

Vragen

Mensen die geen last hebben van ernstige beperkingen, maar wel vragen hebben als zij ergens tegen aan lopen tijdens hun aanvraag, kunnen altijd contact opnemen met de UWI. Daarnaast kunnen mensen terecht bij Humanitas, dat helpt bij het invullen van formulieren.