Gemeente Hoogezand-Sappemeer wil Stimuleringsfonds uitbreiden

HOOGEZAND - , SAPPEMEER -  Het college van B&W van de gemeente Hoogezand-Sappemeer stelt de gemeenteraad voor de mogelijkheden van het Stimuleringsfonds fors uit te breiden.

Het Stimuleringsfonds geeft vergoedingen aan mensen met een minimuminkomen om te kunnen deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.

Stimuleringsfonds aantrekkelijker maken

De afgelopen jaren is het gebruik van het fonds langzaam afgenomen. B&W willen die ontwikkeling nu keren door het fonds aantrekkelijker te maken. Wethouder Peter Verschuren: “Uit alle cijfers blijkt dat het probleem van de armoede toeneemt. Dat maakt het extra belangrijk dat veel mensen gebruik maken van de mogelijkheden van het Stimuleringsfonds. We hebben daarom heel kritisch naar de regels ervan gekeken en komen met stevige aanpassingen. Het college stelt onder andere de volgende wijzigingen voor: 1. De doelgroep wordt uitgebreid door het optrekken van de inkomensgrens van 110% naar 115% van het minimum. 2. Meer activiteiten komen voor vergoeding in aanmerking. Toegevoegd worden onder meer het bezoek aan een sportschool, museum, concert, attractiepark, dierentuin en kunstuitleen. 3. De activiteiten hoeven niet langer binnen de gemeentegrenzen plaats te vinden. 4. Activiteiten voor kinderen worden voortaan volledig vergoed en bij volwassenen gaat de vergoeding omhoog van 50% naar 75% van de kosten. Daarbij geldt per kind 185 euro per jaar als maximum en per volwassene 125 euro. 5. Aanvragers hoeven de kosten niet langer voor te schieten, maar kunnen een vergoeding krijgen voordat ze moeten betalen. 6. De aanvraagprocedure wordt zoveel mogelijk vereenvoudigd.

Kosten

De kosten van de uitbreiding van het Stimuleringsfonds worden gedekt uit het extra geld dat de gemeente vorig jaar beschikbaar heeft gesteld voor intensivering van de armoedebestrijding.