Tynaarlo beslist na zomer over fusie met Haren

HAREN - , TYNAARLO - De gemeente Tynaarlo spreekt zich niet voor 1 juli 2015 maar pas half september uit over het fusieverzoek van de gemeente Haren.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Tynaarlo beslist na zomer over Haren

Tynaarlo geeft aan meer tijd nodig te hebben een standpunt in te nemen en daarom hebben de beide gemeenten een nieuwe termijn afgesproken. H ierbij komt dat de provincie Groningen een nieuw provinciebestuur heeft, dat een andere koers vaart dan het vorige: een fusie wordt niet langer opgelegd. Gemeenten krijgen de ruimte zelf een keuze te maken, wat noopt tot minder haast. Haren ziet nog steeds een toekomst voor zich samen met Tynaarlo. De buurgemeente wil eerst de gevolgen van een eventuele fusie in kaart brengen en de mening van de bevolking peilen. Voorop staat, zo benadrukt het college van B&W in Tynaarlo, dat de inwoners er beter van moeten worden.