Drie otters losgelaten in het Zuidlaardermeergebie​d

ZUIDLAREN - Het Groninger Landschap heeft in samenwerking met dierenopvang Fûgelhelling en Calutra op woensdag 27 mei drie otters losgelaten aan de oostkant van het Zuidlaardermeergebied.

Het Zuidlaardermeer is door otterexperts van Calutra en Niewold Wildlife Centrum aangewezen als meest geschikte locatie om de tijdelijk opgevangen jonge otters los te laten.

Otters maken geode kans in Zuidlaardermeergebie​d

De kans op succes is in het Zuidlaardermeergebied erg groot. Het is een aantrekkelijk leefgebied van ruim 1.800 hectare bestaande uit water, rietlanden, ruige oevers en moeraspolders die erg visrijk zijn. Het Zuidlaardermeer zit aan de rand van het verspreidingsgebied van de otter in Noord-Nederland. Hiermee staan de uitgezette otters in verbinding met andere leefgebieden waar op dit moment al otters voorkomen. In het gebied zelf wordt wel eens een otter gesignaleerd, maar er is geen vaste populatie. Het overlijdensrisico door territoriumgevechten is dan ook relatief klein. Daarnaast gebruikt de aanwezige beroepsvisser zogenaamde stopgrids waarbij de otter niet in de visfuik kan komen en verdrinking wordt voorkomen. Ook het Waterschap Hunze en Aa’s heeft voor de muskusrattenbestrijding alle vangmethodes al ottervriendelijk gemaakt.

Blij met de otters

Het Groninger Landschap is erg blij met de komst van de otters in het natuurgebied. De otter staat aan de top van de voedselketen, wat een gunstig effect heeft op het eco-systeem. De otter eet voornamelijk vis en leeft solitair. Ze zijn vooral ’s nacht actief en rusten overdag uit op vaste beschutte rustplaatsen.