Commissie Bodemdaling presenteert jaarverslag

REGIO - In 2014 is € 4 miljoen besteed aan maatregelen in verband met bodemdaling door aardgaswinning.

Dit meldt de provincie Groningen.

Jaarverslag Commissie Bodemdaling

De Commissie Bodemdaling heeft in 2013 een bedrag van € 4.050.267,- toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds 1984 op € 204 miljoen. Dit staat in het onlangs verschenen jaarverslag over 2014 van de Commissie Bodemdaling door aardgaswinning. Deze Commissie beoordeelt welke maatregelen noodzakelijk zijn om effecten als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen en bekijkt welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. De instelling van de Commissie Bodemdaling komt voort uit twee overeenkomsten die in 1983 zijn afgesloten tussen de provincie Groningen en de NAM en het Rijk en de NAM.

Verzoek om schadevergoeding

De Commissie heeft in het verslagjaar 36 verzoeken om schadevergoeding ontvangen. Het toegekende bedrag van ruim € 4 miljoen is in hoofdzaak besteed aan de bouw van een gemaal en sluis bij Usquert en aan de exploitatie van 16 bodemdalingsobjecten. Verder zijn bedragen besteed aan onderzoek, voorbereiding en uitvoering van bodemdalingsmaatregelen in opdracht van de waterschappen in Groningen. Van het in de bodemdalingsovereenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag van € 651 miljoen op prijspeil 2014, is na aftrek van toezeggingen, nog € 334 miljoen beschikbaar. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag van € 50 miljoen op prijspeil 2014, is thans nog € 36 miljoen beschikbaar. Het jaarverslag is te vinden op www.commissiebodemdaling.nl