Kinderen uit Tsjernobyl naar Slochteren

SLOCHTEREN - , SIDDEBUREN - Voor de zesde keer in 15 jaar heeft Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Siddeburen een groep kinderen uit Wit Rusland uitgenodigd voor een bezoek van ongeveer zeven weken aan de gemeente Slochteren.

De kinderen in de leeftijd van 8/9 jaar vinden onderdak bij gastgezinnen en krijgen in deze periode normaal hun onderwijs van hun eigen leerkrachten. Tevens komt er een tolk mee.

Kinderen uit Tsjernobyl naar gemeente Slochteren

Ze komen uit het gebied dat in 1986 ernstig is getroffen door de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl. De gevolgen van die ramp zijn nog dagelijks merkbaar in hun land. Daarbij komt de slechte economische situatie in het land en de daardoor ook de huiselijke omstandigheden doordat er weinig geld voor handen is en het eten in de winkels erg duur is. De doelstelling is om de kinderen in die zeven weken door middel van schone lucht en goede voeding gezonder huiswaarts te laten gaan. Een reis die de kinderen hun leven lang niet weer vergeten. Daarnaast zullen er voor de kinderen diverse activiteiten als uitjes, sport en spel worden georganiseerd.

Informatieavond over bezoek kinderen Tsjernobyl

Een eerste infoavond heeft al plaatsgevonden en de volgende staat gepland op maandag 31 augustus in zalencentrum Rehoboth in Siddeburen. Ook zijn er al diverse acties gestart om het bezoek financieel mogelijk te maken. Vanaf september 2014 is er een groep dames aan het breien en liggen er al een groot aantal truien, sjaals, mutsen en sokken voor de kinderen klaar. En onlangs was er een zeer geslaagd benefietdiner.  

Met kerst in Nederland

De kinderen worden op 14 november verwacht en het vertrek is gepland op 4 januari. De werkgroep, die bestaat uit leden van de diverse kerkelijke gemeentes binnen de gemeente Slochteren, is nog op zoek naar gastgezinnen voor deze kinderen. Ook een financiële bijdrage is hartelijk welkom. Er is ongeveer 20.000 euro nodig om het geheel financieel rond te gaan krijgen. Zie ook www.tsjernobylsiddeburen.nl