Topcursisten bij EHBO-vereniging Veendam

VEENDAM - Twaalf cursisten van EHBO-vereniging Veendam hebben woensdag 1 juli 2015 examen gedaan in het Jacob Bruggemacentrum te Veendam.

Ze zijn allemaal geslaagd.

Zware exameneisen

"Dat is bijzonder," vertelt Iektje Bartelings, secretaris van EHBO-vereniging Veendam. "Twee jaar geleden heeft het Oranje Kruis het examen verzwaard en daardoor komt het niet vaak meer voor dat alle cursisten in één keer slagen. Sterker nog, meer dan de helft zakt de eerste keer. Als vereniging zijn we erg blij dat onze cursisten het zo goed hebben gedaan."

Steeds meer vraag naar EHBO

"Hopelijk gaan de nieuwe EHBO'ers ook echt iets doen met hun bevoegdheid. Het wordt namelijk steeds moeilijker om te voldoen aan de aanvragen voor EHBO-posten. De gemeente geeft bij het afgeven van een verordening voor een aanvraag van een evenement steeds vaker de verplichting dat er EHBO aanwezig is. Dat legt een grote druk op de organisatie én op de EHBO-vereniging. Volgens mij realiseert men zich onvoldoende dat hulp bij een evenement vrijwillig is."

Actieve EHBO'ers

"Veel van onze leden worden door hun werkgever verplicht om het EHBO-diploma te halen en up to date te houden met jaarlijkse herhalingscursussen. Deze leden zijn over het algemeen niet actief in verenigingsverband. Dit geldt trouwens voor bijna alle EHBO-verenigingen in Nederland. We willen echter graag blijven helpen bij grote (sport)evenementen. Als EHBO-vereniging Veendam hopen we dan ook dat deze laatste groep topcursisten actieve vrijwilligers willen worden."