De marter is zijn leven niet zeker

VEENDAM -   Het gaat goed met de marter.

Zo goed, dat er stemmen opgaan om hem van de lijst met beschermde dieren af te halen. Hij veroorzaakt namelijk steeds meer schade.

School gesloten wegens marter

“Van mij mag ‘ie van de lijst af,” zegt Ans Alers, directeur van de Mgr. Bekkersschool in Veendam. “Maandag moest een deel van onze school dicht om de marteroverlast te bestrijden. We kwamen achter het bestaan van de marter doordat een juf en enkele kinderen vlooienbeten hadden. Het beest bleek tussen het dak en het plafond een nest te hebben, vol halfvergane prooien en uitwerpselen. Een stank! Het bestrijdingsbedrijf had een dag werk, wat betekende dat we 80 leerlingen naar huis moesten sturen. De lesuitval was geen ramp, omdat het schooljaar bijna ten einde is. Maar de economische schade is aanzienlijk: ouders moesten vrij nemen van hun werk of extra kinderopvang betalen.”

Marterleed

Garagebedrijven rapporteren steeds vaker schade aan auto’s die veroorzaakt lijkt te zijn door steenmarters. De marters knagen de pakking en de bedrading kapot. Een boer uit een Eexterveen durft zijn hooizolder bijna niet meer op vanwege de blazende marters in de hooibalen. Hij heeft nu kooien geplaatst. “Maar wat moet je als er straks een beest in zit? Verdrinken mag niet.”

Tips tegen de marter

“Zolang de marter niet bestreden mag worden, is het enige wat je kunt doen: zorgen dat ze niet je huis in kunnen,” adviseert Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer Groningen. “Dicht gaten in de muur en controleer andere verbindingen. Raakt een boomtak het dak, zaag die dan af. Er zijn ook marter-shockers en sprays, maar die zijn niet of niet lang effectief.”

Territoriale dieren

Marteronderzoeker Aaldrik Pot denkt niet dat bejagen de overlast oplost. “Steenmarters zijn zeer territoriaal. Een mannetje duldt wel vrouwtjes in zijn gebied, maar beslist geen andere mannetjes. En vrouwtje vindt het prima als haar dochter nog even blijft hangen, maar vreemde vrouwtjes maken geen kans. In elk gebied is één mannetje oppermachtig en alle gebieden die geschikt zijn voor marters zijn nu wel zo’n beetje verdeeld. Daardoor is de populatie in een gebied stabiel. Op het moment dat een territorium vrij komt doordat de ‘oppermarter’ is overleden of afgevangen, ontbrandt de strijd om het gebied. Marters vechten elkaar letterlijk de tent uit. Vervolgens knagen ze de geur van hun voorganger weg. In zulke periodes zie je het aantal meldingen van schade door marters stijgen. Zodra er een nieuwe pikorde is, keert de rust terug."

"Bejagen werkt averechts"

"Ik verwacht dat er door het opjagen van de marters meer migratie optreedt. Dat betekent méér gevechten en dus meer overlast," aldus Pot. "Bovendien zie je in de dierenwereld vaak dat vrouwtjes meer jongen krijgen als de populatie uitgedund wordt. Dan ben je nog verder van huis. Om een weloverwogen beslissing te nemen, zou er eerst meer onderzoek moeten worden gedaan naar de marter, bijvoorbeeld door de Zoogdiervereniging. Maar daar is geen geld voor.”

Natuurwet

De Tweede Kamer is vorige week akkoord gegaan met de nieuwe Natuurwet, waarin de status van de marter is aangepast. De wet moet nu nog door de Eerste Kamer worden geloodst. De marter kan zijn borst wel nat maken…