Dejazorg draagt dienstverlening over aan De Trans

Veendam - Dejazorg (voorheen Jade Zorg) en De Trans hebben op 6 juli de koopovereenkomst ondertekend waarmee met terugwerkende kracht vanaf 1 juli de cliënten en medewerkers van Dejazorg onder verantwoordelijkheid komen van De Trans.

Door deze overdracht is de dienstverlening aan de betreffende cliënten gegarandeerd en hebben de medewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gekregen bij De Trans. De overdracht betreft drie locaties waar mensen met een licht verstandelijke beperking wonen. In Rolde (Rolderthuis), Veendam (Jadeborg) en Emmen (Zuidlaarderbrink). Dejazorg en De Trans hebben in de afgelopen maanden in nauwe samenspraak gewerkt aan de overdracht van de dienstverlening. Dit werd noodzakelijk omdat de continuïteit van zorg in gevaar kwam, doordat de bedrijfsvoering qua schaalgrootte niet kostendekkend te maken was. Omdat de dienstverlening en de locaties overeenkomen met de bedrijfsvoering van De Trans, is besloten de cliënten en medewerkers onder te brengen bij De Trans. Cliënten en medewerkers tevreden Cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers zijn tijdens verschillende bijeenkomsten geïnformeerd over het proces. Daarbij gaven ze aan met deze overdracht tevreden te zijn. De Trans is blij in de gelegenheid te worden gesteld de dienstverlening van Dejazorg toe te voegen aan de bedrijfsvoering, omdat deze zeer goed aansluit bij de bestaande dagelijkse zorg. De Trans vergroot hiermee de capaciteit met 40 plaatsen voor cliënten. De omvang op het moment van de overdracht omvat 34 cliënten en 21 medewerkers.