CBS: Schulden huishoudens nemen weer iets toe

Winschoten - De schulden van de Nederlandse huishoudens bedroeg eind maart ruim 742 miljard euro, dat is twee miljard meer dan een kwartaal eerder. Dit maakt CBS vandaag bekend.

Van eind september 2012 tot medio 2014 namen de schulden nog af. De recente schuldtoename hangt mede samen met het aantrekken van de woningmarkt en een vermindering van de schenkingsvrijstelling. Ook staat de rente nog altijd laag in historisch perspectief. Hypotheekschuld De recente schuldtoename hangt samen met een minder snelle aflossing van de hypotheekschuld. De woninghypotheekschuld vormt met 651 miljard euro verreweg het grootste deel van de schulden van huishoudens. De hypotheekschuld nam jarenlang toe, maar na het inzakken van de markt voor koopwoningen eind 2008 werd een kentering waarneembaar. Het groeitempo nam af en vanaf het vierde kwartaal van 2012 is er per saldo afgelost op woninghypotheken en namen de schulden van huishoudens af. Overige leningen Op het consumptief krediet werd per saldo iets afgelost in het eerste kwartaal van 2015, maar de overige leningen stegen; een patroon dat al tien jaar te zien is. De toename van de overige leningen hangt onder meer samen met de stijging van studieschulden. Ook al namen de schulden iets toe, de schuldquote van huishoudens is vanaf het vierde kwartaal van 2012 vrijwel onafgebroken gedaald. Toch behoort de Nederlandse schuldquote nog steeds tot de hoogste van Europa.