Waardevolle bijdragen bijeenkomst duurzaam ondernemen in Veendam

Veendam - Ondernemers in Veendam hebben vorige week van gedachten gewisseld over de op te stellen duurzaamheidsvisie van de gemeente.

Op basis van het thema duurzaam ondernemen konden ondernemers hierover meepraten. Er waren verschillende discussies over dit thema. Een greep uit de ideeën van de ondernemers: - Centrum Veendam als zonnepark inrichten en de opbrengsten hiervan ten goede laten komen aan investeringen in het centrum. - Braakliggende bedrijventerreinen benutten voor bijvoorbeeld ecologische bloemen en gras voor bio-vergister. - Inzetten van leenfietsen bij het station en goede bewegwijzering naar oplaadpunten voor elektrische fietsen. - Het netwerk van de gemeente inzetten zodat de bedrijven van elkaar weten wat ze aan duurzaamheid doen. - Warmteoverschot van bedrijven inzetten op andere locaties. - Door duurzame inzet voor het welzijn en de gezondheid van medewerkers daalt het ziekteverzuim, denk hierbij aan inkoop van Fair Trade-producten voor medewerkers, gebruik van natuurlijk licht in plaats van kunstlicht, motiveren van medewerkers om te gaan fietsen. De komende periode zal de gemeente de duurzaamheidsvisie opstellen. De bijdragen van zowel de inwoners als ondernemers zullen hierin worden meegenomen. In het najaar van 2015 zal de duurzaamheidsvisie ter inzage worden gelegd en zijn de stukken terug te vinden op www.veendam.nl, zodat iedereen kan zien hoe duurzaam de gemeente Veendam in 2030 wil zijn.