Na 18 jaar valt het doek voor Week Chronisch Zieken

Winschoten - Stichting Week Chronisch Zieken staakt haar werkzaamheden. Het is niet gelukt nog langer financiering te vinden voor de organisatie.

De website www.chronischziek.nl en de Facebook-pagina worden per 1 september afgesloten. De jaarlijkse paukenslag om aandacht te vragen voor chronische ziekten zal niet meer gegeven worden. Vele honderden vrijwilligers en professionals hebben zich tijdens de Week Chronisch Zieken de afgelopen jaren ingezet voor de participatie van mensen met een chronische aandoening. Beleidsagenda’s zijn gezet en verbindingen tussen patiënten, professionals en onderzoek versterkt door de Week. "Er is veel bereikt, maar nog steeds veel te doen. Jaarlijks neemt het aantal mensen met een chronische ziekte toe. Vooral jongeren verdienen onze steun om goed te kunnen participeren. Wij danken iedereen die zich heeft ingezet, en spreken de hoop uit dat zij zich blijven inzetten voor een solidaire samenleving die gelijke kansen biedt voor mensen met een beperking", aldus de initiatiefnemers.