Opknapbeurt ontmoetingsplek Dokstaine

Veendam - Met het bevestigen van de naam Dokstaine op een stenen zitmuurtje door Fred Bos van Kunstsmederij Bos is de laatste hand gelegd aan een opknapbeurt van de ontmoetingsplek Dokstaine op de hoek van het Beneden Oosterdiep en Havenstraat in Veendam.

In de jaren negentig is het kunstwerk Dokstaine geplaatst als ontmoetingsplek voor de jeugd. De houten constructie bestond uit spanten van de oude bibliotheek in de Kerkstraat. Door houtrot en een aantal brandjes was de constructie zodanig verslechterd dat herstel niet meer mogelijk was en is het eind 2011 gesloopt. Sindsdien stonden de restanten, bestaande uit een aantal stenen muurtjes en een molensteen, er verloederd bij. Desondanks werd het nog steeds gebruikt als ontmoetingsplek en rustplaats voor fietsers en wandelaars. Het Wijk- en Buurtbeheer Centrum Veendam (WBCV) heeft zich ingezet voor het opknappen van de Dokstaine. Al gauw bleek dat van een complete renovatie van de ontmoetingsplek geen sprake kon zijn: de oude constructie was niet meer te gebruiken en van een nieuwe overkapping kon geen sprake zijn wegens het ontbreken van de benodigde gelden. Door het beschikbaar stellen van een klein budget door de gemeente was het mogelijk de restanten van de Dokstaine een opknapbeurt te geven. De muurtjes werden op één hoogte gebracht, geschilderd en voorzien van een houten zitting. Er is voor gekozen om de molensteen, in het midden, alleen schoon te maken en in de authentieke staat te laten. Het Wijk- en Buurtbeheer Centrum Veendam heeft de kosten voor het maken en plaatsen van de naam Dokstaine op één van de zitmuurtjes op zich genomen. Tijdens het plaatsen van de naam kwam Afie Lemain een kijkje nemen, zij was degen die in de jaren negentig de naam Dokstaine bedacht. Zij en andere buurtbewoners die toevallig langs kwamen reageerden op de opknapbeurt: mooi zo, verder niks meer eraan doen.