Reconstructie klaverblad Oosterpark

Hoogezand - Na het gereedkomen van de Parkeer- en Reisvoorziening (P+R) aan de Stationsweg, is er een begin gemaakt met de reconstructie van het Oosterpark in Hoogezand.

De gemeente ontwikkelt hiervoor, in overleg met het Buurtcomité Oosterpark en de Historische Vereniging H-S, verdere plannen. Deze worden stapsgewijs uitgevoerd. Op de foto is de reconstructie van het bekende klaverblad bij de entree van het Oosterpark nabij het station Hoogezand–Sappemeer, op de splitsing Vijverstraat - Burgemeester Bartelsstraat en Zuiderlaan te zien.