Nog altijd duiken bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op

Winschoten - 'Niet weggooien!’ is het motto van de gezamenlijke actie van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Deze actiedag vindt op vrijdag 14 augustus plaats bij de 18 deelnemende instellingen. ‘Niet weggooien!’ vraagt aandacht voor het behoud van historisch materiaal uit de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Nederlands-Indië. De actie wordt gehouden voorafgaande aan de nationale Indië-herdenking op 15 augustus. Bijzondere objecten Nog altijd duiken bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij een sloop van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven tot foto's, documenten of een voorwerp. Deze kunnen een bijzondere kijk geven op een voorbij tijdperk. Musea en instellingen willen voorkomen dat op het eerste gezicht onbelangrijk geachte originelen uit de oorlogsjaren verloren gaan en het publiek bewust maken van het belang dit materiaal als erfgoed van de oorlog te bewaren. Bezoekers krijgen op deze dag advies van deskundigen, verbonden aan de deelnemende instellingen en musea, over het behoud van het materiaal. En zij zijn in de gelegenheid hun eigen oorlogsmaterialen over te dragen aan de deelnemende organisaties. Groninger Archieven Een ieder is tussen 10.00 tot 15.00 uur welkom bij het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen aan de Cascadeplein 4 (gebouw RHC Groninger Archieven). Wie zijn of haar bezoek van tevoren wil aankondigen kan dit doen via info@ovcg.nl of telefonisch via 050 599 20 27. Op de website www.actienietweggooien.nl kunnen mensen hun schenking online aanmelden bij een museum of instelling naar keuze. Op de website staat het verzamelbeleid per instelling beschreven, zodat schenkers zelf kunnen bepalen waar hun oorlogsmaterialen het beste thuishoren. Ook is er een aanmeldformulier voor een codicil gekoppeld aan de website. Zo kunnen schenkers beslissen waar hun materiële oorlogserfgoed naar toe gaat als ze komen te overlijden. Facebookpagina Dit jaar werd ook al op 1 mei een dag in het kader van de actie 'Niet weggooien!' gehouden. Op de Facebookpagina is een overzicht te vinden van de schenkingen die naar aanleiding van onze actiedag eerder dit jaar zijn binnengekomen. Door het organiseren van twee actiedagen in het jaar willen de deelnemende instellingen het zorgvuldig omgaan met en het behoud van oorlogserfgoed stimuleren.