Werkloosheid daalt; langdurige werkloosheid stijgt

Winschoten - De werkloosheid is sinds begin dit jaar gedaald. De langdurige werkloosheid stijgt echter nog steeds. In het eerste kwartaal van dit jaar waren 289.000 mensen een jaar of langer werkloos tegen 233.000 in hetzelfde kwartaal van 2014. Dat meldt CBS.

In totaal waren 340.000 mannen en 323.000 vrouwen werkloos in het eerste kwartaal van dit jaar. Van de werkloze mannen zat 47 procent (160.000) al minimaal een jaar thuis. Een jaar geleden waren dit er nog 132.000. Toen had 35 procent van de werkloze mannen al minimaal een jaar geen baan. Ruim de helft van de langdurig werklozen is 45 jaar of ouder. Ook bij de vrouwen groeit de langdurige werkloosheid. In het eerste kwartaal van 2014 was 30 procent langdurig werkloos (101.000), tegen 40 procent in het eerste kwartaal van dit jaar (129.000). Relatief laag Vergeleken met andere EU-landen is het aandeel langdurig werklozen in de beroepsbevolking in Nederland relatief laag. Vorig jaar was 3,0 procent van de Nederlandse beroepsbevolking langdurig werkloos. Het EU-gemiddelde was 5,1 procent. Griekenland staat eenzaam aan de top met 19,5 procent langdurig werklozen, met een stuk daaronder Spanje: 12,9 procent. Onderaan de lijst met EU-landen Zweden en Oostenrijk met 1,5 procent langdurig werklozen gevolgd door Luxemburg met 1,6 procent.