Blauwalg in Kolham en bij Meerwijck: niet zwemmen!

Hoogezand-Sappermeer - De provincie Groningen geeft een negatief zwemadvies af voor de zwemplas Zwaneveldsgat bij Koham vanwege een te hoge concentratie blauwalg. De provincie heeft borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Bij een negatief zwemadvies wordt het zwemmen ontraden. Zwemmers hebben een grote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten.

Voor de zwemplassen bij strand Meerwijck Zuidlaardermeer te Kropswolde en camping de Bouwte te Midwolda geldt een waarschuwing voor blauwalg. Er is een te hoge concentratie in het water gevonden, waardoor zwemmers last kunnen krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. De status op de blauwe informatieborden die bij de zwemplassen staan, wordt ook nog aangepast. Controle De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.