Lentis vraagt aandacht voor preventie zelfdoding

Zuidlaren - Met een film en een ontmoetingsbijeenkomst vraagt Lentis in de tweede week van september aandacht voor zelfdoding en de gevolgen ervan voor degenen die achterblijven. De activiteiten worden georganiseerd in het kader van Wereld Suïcidepreventie Dag.Nabestaanden van wie een dierbare zichzelf heeft gedood blijven met veel vragen en gevoelens achter. Gevoelens van verdriet en boosheid. Maar ook van schuld, schaamte en onbegrip. Vaak is het moeilijk om hierover met anderen te praten. Daarom organiseert Lentis een ontmoetingsmiddag voor nabestaanden op 10 september van 13.00 tot 17.00 uur in natuurvriendenhuis De Hondsrug in Noordlaren .

Op het programma staan onder andere een lezing, een wandeling – de ‘Ik draag je met me mee walk’- een High Tea en volop gelegenheid om ervaringen te delen. De deelname is gratis. Voor meer informatie en aanmelden: nabestaande@lentis.nl Natuurvriendenhuis De Hondsrug ligt aan de Duinweg 6 in Noordlaren. Op 11 september gaat om 19.30 uur in het USVA-Theater in Groningen de film ‘Het taboe voorbij…’ in première, een film over twee mannen die te kampen hebben gehad met zelfmoordgedachtes. De film is gemaakt door Foolcolor Mediaproducties. Lentis heeft de film laten maken om in de samenleving meer ruimte te creëren voor gesprekken over zelfdoding. Angst, schaamte, een ander niet willen belasten of in verlegenheid brengen en niet weten hoe en aan wie die gedachten te uiten staan die gesprekken vaak in de weg. Terwijl het erg belangrijk is dat mensen die erover denken om een eind aan hun leven te maken hun gevoelens van wanhoop met anderen durven en kunnen delen. Kaarten voor de première zijn gratis verkrijgbaar via suicidepreventie@lentis.nl Het USVA-Theater is gevestigd aan de Munnekeholm 10 in Groningen. Meer informatie Voor meer informatie over suïcidepreventie zie: www.lentis.nl/zelfdoding