Uniek Paramedisch Centrum in Harkstede

Harkstede - Op zaterdag 29 augustus aanstaande opent ‘Paramedisch Centrum Harkstede’ haar deuren. Het PMC is een initiatief van Mier Fysiotherapie en biedt onderdak aan een 15-tal (para)-medische disciplines. Het is een uniek concept wat nog nergens in Nederland bestaat.

De zorg verandert. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de zorg door de patiënt en door de zorgverlener, terwijl de vergoedingen voor de zorg steeds minder worden. Dit vraagt om een andere aanpak binnen de zorg. Het feit dat er regelmatig meer zorg nodig is dan er gegeven kan worden, is een dagelijks terugkerend probleem voor de zorgverlener. Daarbij komt dat onderlinge collegiale verwijzing wel plaats vindt, maar vaak niet optimaal wordt benut om verschillende praktische redenen. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat er gewerkt wordt vanuit verschillende locaties. Met de komst van het PMC is dat verleden tijd. Zorgverleners van verschillende disciplines werken hier samen naast en met elkaar onder 1 dak. Dagelijks voeren zij overleg over het verloop van de behandeling. Ook vindt er een gezamenlijk spreekuur plaats, waarbij uw klachten vanuit twee of meerdere professies worden bekeken. Het PMC Harkstede bevat de volgende disciplines: fysio- en manueel therapie, kinderfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, podotherapie, diëtetiek, psychologie, huid- en oedeemtherapie, ergotherapie, kindercoaching, verloskunde, logopedie, reflexologie en thuiszorg. Binnen deze zorg is vrijwel elke combinatie mogelijk. Op 29 augustus zal het centrum om 13.00 uur worden geopend door gastspreker Gerard Kemkes. Aansluitend is er tot 16.00 uur een gezondheidsmarkt waarop u kunt kennismaken met de zorgverleners en hun specialiteiten .