Persoonlijke verhalen over agrarisch ondernemerschap

Joure - Tussen 1955 en 1980 werd het Nederlandse platteland veroverd door trekkers en de ligboxenstal.

Onvermijdelijk schreed de modernisering voort en veranderde het boerenleven ingrijpend. Dit boek openbaart de keuzes waarvoor boeren en boerinnen stonden. Melkveehouders en akkerbouwers uit Fryslân en Groningen vertellen over de beslissingen die ze namen. Welke drijfveren lagen ten grondslag aan het voortzetten of het beëindigen van hun bedrijf? Wat voor uitdagingen kwamen ze tegen op de weg van agrarisch ondernemerschap? Antwoorden op deze vragen worden gegeven in tien aangrijpende verhalen, die boeren een stem geven in de naoorlogse geschiedenis. Dr. Marijn Molema is historicus van de 19de en 20ste eeuw aan de Fryske Akademy, dr. Binne de Haan is onderzoeker aan het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. De boer, hij investeerde voort, Marijn Molema en Binne de Haan, Friese Pers Boekerij, 144 pagina’s, gebonden, € 17,50