Regen hindert kinderen Walstraschool een klein beetje

Kropswolde - Het schooljaar is net begonnen en ook de kinderen van de Walstraschool gaan weer op allerlei manieren naar  school. Sommige kinderen worden gebracht met de auto, maar de meeste komen op de fiets, spacescooter of een ander vervoermiddel.

De school besteedt deze weken extra aandacht aan de verkeersregels en het gedrag in het verkeer. De ouders  van de Walstraschool worden binnenkort benaderd om een enquête in te vullen met als doel gezamenlijk afspraken te maken voor een verkeersveilige situatie om en rond de school. Van Veilig Verkeer Nederland (VVN)  heeft de school de verkeerskar te leen gekregen, die gevuld is met veel attributen, zoals: spelletjes, verkeersborden, lesideeën en dergelijke. De bovenbouwgroepen hebben in circuitvorm gewerkt aan het thema verkeer. Zo werd er een verkeerstelling gedaan aan de Woldweg, op het plein werden verkeerssituaties nagemaakt en ook door de kinderen nagespeeld. In de klassen werden spellen gedaan en verkeerssituaties nagebouwd met Lego en Duplo. Vrijdag 4 september kwamen alle  kinderen op de fiets naar school. Drie vrijwilligers van  VVN afdeling Hoogezand-Sappemeer hadden voor de kinderen allerlei verkeerssituaties uitgezet op het grote- en kleine plein en op het fietspad.  Helaas door de regen moest het parcours worden ingekort. Hierdoor hebben de kinderen iets korter praktisch kunnen oefenen. De vrijwilligers hebben aangeboden om op een ander moment het parcours nogmaals uit te zetten.