Bewoners bevingsgebied willen weg

Hoogezand Sappemeer - Bewoners van aardbevingsgemeenten als Hoogezand-Sappemeer willen massaal verhuizen. Dat blijkt uit deze week gepresenteerd onderzoek in opdracht van de Dialoogtafel. Het zijn de resultaten van een enquête onder bewoners in het aardbevingsgebied, waaronder Hoogezand-Sappemeer, waarin gevraagd is naar hun woonbeleving en woningbehoeften.

Er deze 4266 mensen in negen gemeenten mee aan het onderzoek. Daarmee is het onderzoek representatief. Opvallend resultaat is dat de tevredenheid over de leefbaarheid van de woonomgeving zeer laag is: slechts 55 procent geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn. De verhuisgeneigdheid wijkt behoorlijk af van het landelijk gemiddelde. Onder de respondenten wil bijna 40 procent zeker of misschien verhuizen. Landelijk is dat 29%. Een groot gedeelte daarvan wil het risicogebied uit. De aardbevingen spelen een belangrijke rol in de wens om te verhuizen. Voor de mensen die aangeven misschien te willen verhuizen, hangt dit in sterke mate af van het overheidsbeleid ten aanzien van de aardbevingen. Veel mensen staan open voor een goede opkoopregeling. En als de overheid de woning aardbevingsbestendig maakt, blijft de meerderheid graag in de eigen woning wonen. De privé- en werksituatie, die normaal gesproken het belangrijkste motief is om te verhuizen, speelt in dit gebied een kleinere rol dan elders.