Even niet zwemmen bij Grunostrand

HARKSTEDE - Voor het water bij het Grunostrand in Harkstede geldt een negatief zwemadvies. Er is een grote hoeveelheid bacteriën in het water gevonden. Deze bacteriën kunnen maag- of darmklachten veroorzaken bij zowel mens als dier. Er staan ook blauwe waarschuwingsborden bij de zwemplas.

De waterschappen controleren bij de officieel aangewezen zwemlocaties de kwaliteit van het water in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd.