Kielzog Vrouwenkoor in romantische stemming

NOORDLAREN - Koor- en Orgelmuziek uit de Romantiek is het centrale thema van het concert dat op zaterdag 26 september in de Bartolomeüskerk in Noordlaren wordt gegeven. Er worden muziekstukken uitgevoerd van de componisten Cornelius, Rheinberger en Mendelssohn. De pianist Johan Havinga speelt muziek van Brahms en Chopin. Het Kielzog Vrouwenkoor zingt ook muziek van Mendelssohn. Van deze componist zal een aantal delen uit de "Drei Motetten" voor Vrouwenkoor worden gezongen. Minder bekend maar zekere niet minder fraai zijn de koorwerken van Rheinberger. Het Kielzog Vrouwenkoor staat onder leiding van Wim van de Laar. Het concert begint om 19.30 uur.