'Gedwongen huisuitzetting zoveel mogelijk voorkomen'

Hoogezand-Sappemeer - Woningcorporaties en huurders in Hoogezand-Sappemeer moeten zoveel mogelijk voorkomen dat er huurachterstanden ontstaan. Daarnaast moeten sociale teams in de gemeente zoveel mogelijk voorkomen dat huurders gedwongen op straat komen te staan ten gevolge van betaalproblemen. 

Dat zijn onder meer afspraken die corporaties Steelande en Lefier hebben gemaakt met de huurdersraad en de gemeente. Andere belangrijke afspraken: De partijen spannen zich in voor betaalbaar wonen in de gemeente. De behoefte aan goedkope woningen zal in de komende jaren licht toenemen. Daarnaast is er ook een licht groeiende vraag naar dure woningen. Er wordt de komende jaren nog steeds geïnvesteerd in nieuwbouw en verbetering van huurwoningen. Duurzaamheid en energiezuinigheid van woningen staat hierbij centraal. Lefier gaat in Hoogezand-Sappemeer pilots uitvoeren waarin het versterken van bestaande woningen wordt aangevuld met een Nul-op-de-Meter aanpak. In de buurten en wijken waar veel huurwoningen staan, blijven Steelande en Lefier investeren in een veilige woon- en leefomgeving. De gemeente zorgt voor sociale teams, die werken aan de aanpak van woonoverlast, alcohol- en drugsproblematiek, vervuiling van de woonomgeving, enzovoort. Er komen nieuwe afspraken over de toewijzing van aangepaste woningen aan mensen met een beperking.