Leerlingen bouwen anti-pest muur

Hoogezand -  In het hele land is aandacht geschonken aan het thema pesten. De 'Week tegen pesten' ging niet onopgemerkt voorbij. Ook op het dr. Aletta Jacobs College werd stilgestaan bij de campagne #Durfjijhetaan?

In de deelschool onderbouw vmbo was de campagne niet over het hoofd te zien. De gangen hingen er namelijk vol met campagneposters (zie foto) en de deelschool werd uitgeroepen tot pestvrije zone. Het verschil met de landelijke campagne is dat in deze deelschool in plaats van een week het gehele jaar met een anti-pest programma bezig gaat. Zo staat bijvoorbeeld later dit schooljaar het onderwerp cyberpesten (pesten op internet en social media) op de agenda. Basisbehoeften in de knel Pesten is het resultaat van een negatief groepsproces. Als er in een klas een onveilige sfeer heerst, kunnen kinderen en jongeren pestgedrag gaan vertonen omdat ze zich bedreigd voelen in hun basisbehoeften. Iedere leerling heeft er behoefte aan om zichzelf te kunnen zijn. Daarnaast is het voor kinderen en jongeren belangrijk om het gevoel te hebben waardevolle kwaliteiten te bezitten en bij een groep te horen. Lesmethode De mentorlessen van de eersteklassers vmbo-kt/kb/bb stonden afgelopen week dan ook in het teken van positieve groepsvorming in de klas: de #Durfjijhetaan?-lessen. Zo werd er gekeken naar Klokhuisfilmpjes met als onderwerpen: Waarom pesten mensen elkaar en wat kunnen we er tegen doen? Er werd in klassengesprekken en rollenspellen over de filmpjes nagepraat. Met als doel dat de leerlingen elkaar op een speelse manier beter leerden kennen. Ze ontdekten daardoor ook hun eigen kwaliteiten en die van hun klasgenoten en complimenteerden elkaar daarmee.  Eindpresentatie De week is afgesloten met het bouwen van een ‘anti-pest muur’. De leerlingen werkten tijdens de campagneweek aan een eigen bouwsteen. Op elke bouwsteen staat een uiting tegen pestgedrag: een tekening, een gedicht, een spreuk of pictogram. Alle bouwstenen samen vormen de ‘Aletta Anti-pest Muur’.