Humanitas zoekt nieuwe bestuursleden

Hoogezand - De afdeling Hoogezand-Sappemeer/Slochteren zoekt nieuwe bestuursleden. Gezien de vele werkzaamheden is het bestuur van de afdeling op zoek naar versterking van het bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit zes leden. De afdeling Hoogezand-Sappemeer is een actieve afdeling met bijna 300 vrijwilligers.


  Deze vrijwilligers ondersteunen op vele terreinen mensen, die het even moeilijk hebben. Vanwege de grotere toeloop van nieuwkomers, maar ook door de realisatie van het Gasthuis, waar vrijwilligers van Humanitas actief zullen zijn, zou het bestuur graag zien dat het aantal bestuurleden uitgebreid wordt. Van de bestuursleden wordt gevraagd ervaring in het werken met vrijwilligers en affiniteit met de visie van Humanitas. Daarnaast tijd om het bestuurswerk te kunnen doen. Naast het bijwonen van de bestuursvergaderingen wordt van de bestuursleden verwacht dat ze contacten onderhouden met de vrijwillige coördinatoren en andere organisaties. Wie belangstelling heeft voor een bestuursfunctie wordt verzocht contact op te nemen met Humanitas. Voordat men toetreedt tot het bestuur is er eerst een periode van het bijwonen van de bestuursvergaderingen om te kijken wat het is om bestuurslid van Humanitas te zijn. Daarna kan men beslissen of men zich verkiesbaar stelt.