ANBO leden steunen beleid

HOOGEZAND-SAPPEMEER - De ANBO- afdeling Hoogezand-Sappemeer belegde voor haar leden een informatiebijeenkomst waar aanwezig waren directeur-bestuurder Liane de Haan en adjunct directeur Atie Schipaanboord.

Aanleiding waren de recente artikelen in de pers als gevolg van de blokkering van de afdelingsrekeningen. In de vergadering werd door Liane de Haan  uit de doeken gedaan waar de ANBO op af koerst om als vereniging toekomstbestendig te blijven.

,,Wij willen onze lokale zichtbaarheid vergroten, door lokale activiteiten nog meer te bevorderen. Alle leden krijgen de kans om actief te worden door plannen voor activiteiten in te dienen. Veel van onze leden hebben kennis of bepaalde vaardigheden , die ze willen delen met andere leden. Denk aan koken, tuinieren of handvaardigheid. Maar ook informatiebijeenkomsten over bijvoorbeeld WMO, keukentafelgesprekken, pensioen en  inkomen of wonen met zorg moeten juist in de buurt georganiseerd worden. Dat ondersteunen we, waar nodig met budget of opleiding.”

Complimenten werden uitgedeeld aan de afdeling Hoogezand-Sappemeer: de vrijwilligers zijn zeer actief in het organiseren van activiteiten. Ze zorgen dat ANBO lokaal zichtbaar is. ANBO kan trots zijn op wat in Hoogezand-Sappemeer tot stand is gebracht. De aanwezige vijftig leden konden zich verenigen met de koers die de ANBO nu en in de toekomst voor ogen staat.

De afdeling Hoogezand-Sappemeer behartigt de belangen van de ouderen op plaatselijk niveau en biedt de leden ontspanning door het beleggen van activiteiten. Liane de Haan gaf aan welke mogelijkheden het landelijk bureau biedt en waar de leden steun van kunnen verwachten.

De aanwezigen kregen op de door hun gestelde vragen die voornamelijk gingen over de anonieme brief, het financiële beheer en de activiteiten, een passend antwoord.

,,In de Meerjaren Ambitie 2016-2020 die de ledenraad van ANBO heeft vastgesteld staat expliciet dat we regionaal en lokaal zichtbaarder willen zijn en dat we beter willen aansluiten op de wensen van leden. Dat willen we graag samen met de vrijwilligers , maar vooral ook samen met nog veel meer actieve leden, voor elkaar krijgen. Actieve leden krijgen meer mogelijkheden om met hun toebedeelde geld naar eigen inzicht lokaal aan de slag gaan'', aldus Liane de Haan.    

Het was een zeer geslaagde middag tot volle tevredenheid van de aanwezige leden.