Bangladesh-huis voor basisschool De Schakel

HOOGEZAND - Kinderen van basisschool ‘de Schakel’ in Hoogezand ontvingen afgelopen vrijdag een prachtig versierd huis, gemaakt ten behoeve van Bangladesh. Dat huis stond enige tijd in de Wereldwinkel en werd onlangs aan de hoogste bieder verkocht. Dat bleek een mevrouw te zijn die liever anoniem wenst te blijven. Ze doneerde het huis van karton vervolgens aan basisschool ‘de Schakel’. In aanwezigheid van twee vrijwilligsters van de Wereldwinkel, waaronder de bouwster Ina Miedema, werd het bouwwerk vrijdagmorgen overgedragen aan de jonge scholieren.

De medewerkster van de Wereldwinkel heeft het huisje gemaakt in het kader van de Wereldfoundation, waaraan ook een aantal basisscholen en ondernemers uit winkelcentrum De Hooge Meeren deelnamen met allerlei acties. Het opgebrachte geld wordt besteed aan woningbouw in Bangladesh. Trots namen de kinderen het huis in ontvangst, ze wilden er graag direct mee spelen, maar hun juf zette hen na de overdracht weer aan de dagelijkse werkzaamheden. Het spelen komt later. ,,De Schakel doet regelmatig mee aan maatschappelijke manifestaties'', vertelt Jannie Roggema, directrice van de school. ,,We zijn ook in actie geweest voor de ‘weggeefwinkel’ en de voedselbank in Hoogezand-Sappemeer, we besteedden destijds ook aandacht aan de Ice Bucket Challenge, ten behoeve van ALS-patiënten. Het is goed om de kinderen te betrekken bij gebeurtenissen die zich in de wereld voordoen.'' De Schakel, met leerlingen uit alle windstreken van de wereld, heeft vele contacten binnen de wijk (Spoorstraat-Kieldiep) en volgt nauwlettend wat zich in de maatschappij voordoet. De school past het lesprogramma zo mogelijk aan bij de wereldlijke gebeurtenissen. Uiteraard vindt deze maatschappelijke bewustwording plaats naast de ‘gewone’ taal- en rekenlessen.