PvdA spint garen bij coalitiecrisis

SLOCHTEREN - De afgelopen week hebben Gemeentebelangen Slochteren en de ChristenUnie gesprekken gevoerd met de drie niet-collegepartijen in de gemeenteraad van Slochteren.

Vanwege de vertrouwensbreuk met GroenLinks/D66 was het nodig op zoek te gaan naar een nieuwe coalitiepartner. Na goede en inhoudelijk gesprekken hebben we besloten verder te spreken met de Partij van de Arbeid. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van het huidige coalitieakkoord. Hierin hebben ook de opmerkingen van de andere partijen een plek gekregen. Voor de Partij van de Arbeid betekent het dat zij in Slochteren opnieuw een wethouder leveren. Fractie en bestuur hebben huidige fractievoorzitter Anja Woortman daarvoor bereid gevonden. Woortman geeft aan blij te zijn met het toetreden van haar partij. ,,We hebben de afgelopen periode op een constructieve wijze het college gevolgd. Inhoudelijk kunnen we ons goed vinden in het gesloten akkoord.” Door het vertrek van Woortman komt er een plaats vrij in de fractie. Oud raadslid IJsbrand van der Leeuw gaat de fractie versterken en Chantal Ridderbos-Hovingh wordt fractievoorzitter. Geke Akkerman-Ritsema (GBS) is erg tevreden met de snelheid waarmee Slochteren weer een voltallig college krijgt. “We staan voor een aantal grote uitdagingen en hebben behoefte aan rust. Een stabiel meerderheidscollege brengt dat dichterbij.” Ook bij de ChristenUnie is er tevredenheid over de snelheid en de aanpassingen in het coalitieakkoord. Niels Joostens heeft er alle vertrouwen in. ,,We hebben constructief samengewerkt met de PvdA en kennen hen als een betrouwbare partner. Op bijvoorbeeld het sociaal domein werkten we als partijen ook nu al prettig samen.”