Hulp voor Hulphond

Sappemeer -  Een verloting, georganiseerd door de Sappemeerster Odd Fellows tijdens de 7 km loop van Martenshoek, heeft netto ruim 600 euro opgebracht. Het goede doel was ditmaal de Stichting Hulphond.

Voor hetzelfde doel is vorige week door de Odd Fellows een bridge-drive georganiseerd in De Klabbe in Foxhol. De Klabbe stelde belangeloos haar accommodatie beschikbaar en ook wilde het bedienend personeel geen vergoeding omdat de bridge-drive voor een goed doel was. De netto-opbrengst kwam dankzij diverse sponsoren uit op 290 euro. De Stichting Hulphond zorgt voor het opleiden en inzetten van hulphonden voor zowel de medische als therapeutische zorg. Men leert honden om mensen met zware fysieke beperkingen, epilepsie, trauma’s of een verstandelijke beperking te helpen.