Spanning rond 'Smurfendorp'

Kropswolde - Officieel is het een recreatiepark. In de praktijk wordt er in heel veel blauw-wit opgeschilderde huisjes het jaar rond gewoond. Opnieuw gaan er stemmen op om permanente bewoning toe te staan in recreatiepark De Leine (beter bekend als het Smurfendorp) in Kropswolde. 

De bewonerscommissie van De Leine heeft recent informeel gesproken met wethouder Ger Lindeman die vindt dat er snel een definitieve beslissing moet worden genomen over de permanente bewoning. Deze beslissing zou deel uit moeten maken van een gebiedsvisie op het recreatiegebied aan het Zuidlaardermeer. Ondernemers in de buurt zijn erg bezorgd over deze ontwikkeling. Ze vrezen dat ze hun bedrijf niet meer kunnen voeren als er permanente bewoning wordt toegestaan. De regels voor bedrijven rond woningen die permanent bewoond worden zijn veel strenger dan wanneer een bedrijf naast een recreatiepark ligt. Nu zou het er al geregeld geklaagd worden door bewoners van De Leine bij het aangrenzende Rietschans en de jachthaven Meerwijck. De bewonersvertegenwoordiging van de aangrenzende wijk Meerwijck hebben inmiddels verbaasd gereageerd op de uitlatingen van de wethouder. Ze vinden dat ze onvoldoende zijn gehoord over De Leine. De vereniging vreest dat de waarde van de huizen in de luxe wijk daalt.