Na PvdA fuseert ook CDA

Hoogezand - De CDA-afdelingen van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben besloten om te komen tot één gezamenlijke afdeling voor de nieuwe gemeente HSSM. De PvdA-afdelingen gingen de christen-democraten al voor.

Een voor de hand liggende stap; de communicatie en samenwerking tussen de drie afdelingen was al goed. Er is een stuurgroep ingesteld met leden uit de huidige drie afdelingen. Het is de taak van de stuurgroep om de afdelingen formeel samen te voegen. Het CDA kiest daarbij bewust voor een zorgvuldig traject omdat elke gemeente zijn eigen karakteristieken heeft. Ook vindt het CDA het belangrijk om kennis, kwaliteiten en specialismen van de actieve leden en de fracties goed te leren kennen en te benutten. Daarop zal de focus de komende tijd liggen. Grote verschillen zijn er niet te overbruggen aldus dhr. H. Faber, voorzitter van de Stuurgroep. ,,De huidige drie afdelingen denken en handelen vanuit dezelfde CDA-geest. Dat is heel prettig."