Tangerine was leuk, maar toch even geen optredens in Kielzog

Hoogezand - De komende voorstellingen in Het Kielzog worden geschrapt. De voorstelling afgelopen weekend met Tangarine was leuk en werd door het publiek gewaardeerd, maar het theater is er domweg nog niet klaar voor.

De klimaatbeheersing in de theaterzaal en foyer is nog niet goed; de vloer in de foyer en de toiletten zijn nog niet afgewerkt, het Grand Café is nog niet te gebruiken. Kielzog kan het publiek daardoor niet het avondje-uit bieden dat zij mogen verwachten. En ook voor artiesten is de situatie verre van optimaal. Kielzog Theater en college van B&W hebben daarom na een korte proefperiode besloten de voorstellingen en verhuringen in het vernieuwde pand tot 1 januari niet door te laten gaan. Begin oktober werd bekend dat er vertraging optrad in het bouwproces van Het Kielzog (bibliotheek, gemeente en Kielzog Theater en Kunstencentrum). Er werd meteen op ingezet om de geplande voorstellingen zoveel mogelijk te laten doorgaan. De afgelopen twee weken is er proefgedraaid in het nieuwe onderkomen, met onder meer het Accordeonfestival en de “Vrijwilligers bedankt”-avond, en op zaterdag 14 november vond het door Kielzog geprogrammeerde concert van Tangarine plaats. Omdat ervan uit gegaan werd dat het publiek gebruik zou kunnen maken van faciliteiten als toilet, horeca en garderobe, leek het een goed idee de programmering volgens plan te laten verlopen. Op dat streven komt het theater nu terug.