'Dit proefje is leuk!'

HOOGEZAND - CSG Rehoboth hield maandag 16 november de jaarlijkse informatieavond. Leerlingen van groep 8, hun ouders, verzorgers, broertjes, zusjes en andere betrokkenen konden kennismaken met deze school voor VMBO en HAVO.

Het was weer als vanouds gezellig. De belangstelling op het Rehoboth was groot. In vergelijking met vorig jaar waren er meer bezoekers. Vele ouders met kinderen kwamen af op de informatieavond. Ouders kregen informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs, brugklasinformatie en de nodige ondersteuning die het Rehoboth biedt aan haar leerlingen. Terwijl de ouders de nodige voorlichting ontvingen, werden hun kinderen verdeeld in groepen. Alle leerlingen konden meemaken hoe er wordt lesgegeven op het Rehoboth. Over een scheikunde les zegt Romee Vonk: ,,Dit proefje is leuk! Want de raket die we afsteken gaat naar Mars!” Nick van der Heyde zei over een techniekles: ,,Leuke les, want ik maakte mijn poppetje van schroefjes sneller dan Stef!” Ook de reacties van de ouders waren zeer positief. Korrian Stol: ,,Rehoboth is vertrouwd, en de lijnen zijn kort wat erg fijn is.” Robert Pekelder: ,,Heldere informatie. Aan de presentatie is goed aandacht besteed. Het belang van kinderen staat duidelijk voorop.” Nadat alle ouders en leerlingen de school hadden verkend door middel van een rondleiding, was er nog een gezellig samenzijn in de aula. De grote opkomst geeft de school vertrouwen, dat de inschrijving begin maart wederom een groot succes zal zijn.