Benefietdiner voor Samen aan Tafel

Hoogezand - Het Benefietdiner voor Samen aan Tafel komt er weer aan, het is zelfs een lustrum. Voor de vijfde keer alweer kunt u het goede werk van Samen aan Tafel ondersteunen door samen te eten, te genieten van muziek en van elkaar.

Het Benefietdiner wordt gehouden op vrijdag 11 december 2015 vanaf 18.00 uur in de Lies Visser-zaal van de Vredekerk. Het adres van de Vredekerk is: van der Duyn van Maasdamweg 216, 9602 VT Hoogezand. Uiteraard is er ook weer livemuziek. Het Folk- en Shantykoor Westerstörm en het Chr. Fanfarekorps Juliana verlenen hun medewerking. Doel van de Stichting is om één keer per week een maaltijd te verstrekken aan mensen die het, om wat voor reden dan ook, moeilijk hebben. Elke woensdagmiddag/-avond zorgt Stichting Samen aan Tafel voor een maaltijd en ontmoeting. In 1999 zijn ze ooit begonnen met een groep van 8 gasten en dat is in de loop van de jaren uitgegroeid naar een groep van circa 90 gasten. Samen aan Tafel vindt elke woensdagavond plaats in de Vredekerk in Hoogezand en wordt gerund door vrijwilligers. Het eten wordt bereid in de Vredekerk via het werkleerproject van St. Baanvak. Samen Aan Tafel kost per week circa € 450. Door deel te nemen aan het Benefietdiner helpt u dit prachtige initiatief. Het Benefietdiner wordt ook voorbereid door deelnemers van het werkleerproject en wordt geserveerd door de vrijwilligers van SAT.