Waarschuwing blauwalg voor Meerwijck Zuidlaardermeer

MEERWIJCK -   Voor het zwemwater bij Meerwijck aan het Zuidlaardermeer geldt vanaf nu een waarschuwing voor blauwalg. 

Er is een lage concentratie blauwalg in het water aangetroffen, waardoor zwemmers last kunnen krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. Er worden ter plekke waarschuwingsborden geplaatst. Controle zwemlocaties De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die  gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op deze website.