Spannende tijden voor examenleerlingen

HOOGEZAND -  Maandag 11 mei 2015 zijn landelijk de centraal schriftelijke examens begonnen.

De komende weken is het spannend voor 206.000 eindexamenkandidaten voortgezet onderwijs in ons land. Zo ook voor de examenleerlingen van het dr. Aletta Jacobs College, dat zijn er dit jaar 290, in Hoogezand.

Examensecretaris

Maar  zeker zo spannend is het ook voor examensecretaris Jeroen de Jonge, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de examens op het Aletta: de regelgeving, de indeling van de leerlingen in de examenzalen, de inroostering van de surveillanten, de digitale examens voor vmbo-bb/kb en administratieve zaken zoals verzending examenwerk naar scholen voor een tweede correctie enzovoort. Daarnaast ontvangen de leerlingen een informatieboekje van de examensecretaris met daarin opgenomen o.a. het examenrooster en praktische tips zoals: probeer de dag voordat je examens beginnen te ontspannen. Even geen boeken meer en geen oefenexamens meer maken. Geef je hersens even rust, dan kunnen en willen ze de dag erna flink aan de slag.

Voorbereiding examenleerlingen

Naast de voorbereiding in de lessen hebben de leerlingen van de afdeling havo/vwo in de periode van13 t/m 30 april examentraining gehad. De kandidaten van deze sectoren namen eind april in de examenzaaldeel aan een proefexamen naar keuze (Nederlands, Engels of wiskunde) in examensetting. Voor vmbo lwt, bb en kb geldt dat zij hun centraal schriftelijk examen digitaal doen. Dit is flink geoefend in de lessen.

Tijdpad

Het eerste tijdvak van de schriftelijke examens duurt tot en met 27 mei. De AJC-leerlingen van zowel de afdeling vmbo, havo als vwo ontvangen de examenuitslag CSE 1e tijdvak op 11 juni. De herexamens en herprofileringen staan gepland op 15, 16 en 17 juni. De uitslagen van het tweede tijdvak CSE horen de leerlingen van de afdeling vmbo op 24 juni en de havo/vwo-leerlingen op 26 juni. In deze laatste week van juni start ook een serie van vijf feestelijke diplomeringsavonden op het Aletta.

Goede zorg voor examenleerlingen

Er wordt goed voor de examenleerlingen gezorgd op het dr. Aletta Jacobs College. Tijdens het examen worden ze van koffie en thee voorzien door de conciërges. En natuurlijk is er altijd een vriendelijk woord of een bemoedigend schouderklopje van de surveillerende docenten bij binnenkomst in de examenzaal.