Wie wil vluchtelingen begeleiden?

Hoogezand-Sappemeer - De afdeling Hoogezand-Sappemeer/Slochteren van Humanitas is op zoek naar vrijwilligers. Door de grotere toestroom van vluchtelingen, die de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren moeten huisvesten is er behoefte aan vrijwilligers, die de vluchtelingen, die een woning toegewezen hebben gekregen, begeleiden.

Een vluchteling die naar Nederland komt om asiel aan te vragen verblijft in de regel in een AZC (Asielzoekerscentrum). Tot aan het moment dat hij een verblijfsvergunning krijgt is hij ‘asielzoeker’. Als de volledige procedure doorlopen is, krijgt men een verblijfsvergunning. Hijkan z ich dan in een gemeente gaan vestigen. Er moeten dan heel veel praktische zaken geregeld worden. De vluchteling spreekt vaak nog geen Nederlands en heeft hier nog geen sociaal netwerk. Ook is onze wet- en regelgeving bij hen niet bekend. Humanitas doet in opdracht van de gemeente Hoogezand-Sappemeer/Slochteren de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. Dit bekent hen wegwijs te maken in onze samenleving. Dat doen zij op verschillende manieren. Ondersteuning met behulp van vluchtelingencoaches, het houden van spreekuren, het geven van taalondersteuning, het voorlezen van kinderen, het houden van een taalcafé en het geven van fietslessen. Zodra men een woning in Hoogezand-Sappemeer of Slochteren heeft gekregen en de eerste zaken zijn geregeld, wordt het gezin of de persoon aan een coach gekoppeld. De coach helpt de vluchteling bij het regelen van allerlei praktische zaken, gaat mee naar instanties en geeft adviezen. De vluchtelingencoach helpt hem door de eerste periode heen en laat zien hoe onze maatschappij in elkaar zit, zodat hij later zijn zaken zelf kan regelen. In de eerste weken vraagt deze begeleiding wat meer tijd, daarna is een wekelijks contact meestal voldoende. Gemiddeld begeleidt een coach de vluchteling ongeveer 3 maanden.