Extra aandacht voor verlichting in het verkeer

Hoogezand - Deze maand vinden verschillende fietsverlichtingsacties plaats. Deze week controleren vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland samen met de politie (brom)fietsers op de fietsroute op hun verlichting.

Fietsers die geen goede verlichting hebben, kunnen dit ter plekke gratis laten aanbrengen of repareren door een mobiele fietsenmaker. Fietsers en bromfietsers die wel goede verlichting hebben, krijgen als beloning een cadeautje. Na afloop van de controle krijgen alle fietsers een folder mee met daarop de belangrijkste regels rondom fietsverlichting. Verder vinden er verschillende controleacties plaats op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen. Naast (brom)fietsers op het fietspad worden ook automobilisten die de fietsroute kruisen aangesproken. Zij worden erop gewezen om in deze donkere dagen extra goed op te letten als ze het fietspad oversteken. De fietsverlichtingsacties zijn onderdeel van het project Fietsroute Hoogezand-Groningen, waarbij de provincie Groningen, de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond de verkeersveiligheid op de route proberen te verbeteren. Uit een enquête van het project blijkt dat aanwonenden en weggebruikers zich geregeld onveilig voelen op het fietspad tussen Hoogezand en Groningen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door slechte verlichting.