Odd Fellows overhandigen cheque aan Stichting Hulphond

Sappemeer - De beide Odd Fellowloges in Sappemeer hebben 1000 euro geschonken aan de Stichting Hulphond Nederland. Een lid van de damesloge komt steevast met haar hulphond naar de bijeenkomsten van haar loge. Zij ervaart dagelijks het plezier en gemak van dit dier en het vermindert haar afhankelijkheid van anderen.

Dit bracht de Odd Fellows ertoe om via diverse acties geld bijeen te brengen voor deze stichting die zich bezig houdt met het trainen en opleiden van hulphonden. Voor mensen die door een aandoening of ziektebeeld in een isolement dreigen te raken, is zo’n dier een uitkomst. Een hulphond kan wel tot zeventig verschillende functies overnemen van mensen die beperkt zijn in hun functioneren. Hij assisteert bij allerlei dagelijks voorkomende handelingen, zoals het openen en sluiten van deuren en gordijnen, het aan- en uittrekken van kleding of het oprapen en aangeven van voorwerpen. Een ADL-hulphond kan zijn baas boodschappen aangeven in de supermarkt en bij de kassa zijn portemonnee pakken. Eenmaal thuis kan hij lift- en lichtknoppen bedienen, kastjes openmaken en helpen bij het opbergen. Ook worden honden getraind als signaleringshond voor mensen met epilepsie. Een epilepsie-hulphond kan een aanval tot dertig minuten van tevoren signaleren en zijn baas waarschuwen. Hij of zij krijgt hierdoor de kans om zichzelf in veiligheid te brengen, door bijvoorbeeld door alvast te gaanzitten of liggen en medicijnen in te nemen. Dit voorkomt in veel gevallen letsel, omdat mensen anders op straat vallen of bijvoorbeeld met hete thee in hun handen staan. De hulphond kan een alarmknop bedienen, medicijnen of hulp halen, zijn baas in zijligging leggen om verstikking te voorkomen en wacht tot hij of zij weer bijkomt. De rustige aanwezigheid van een hulphond zorgt na de aanval voor een groot gevoel van veiligheid en vertrouwen. Vergezeld door haar eigen hulphond, werd de cheque uit handen van Geert Blaauw in ontvangst genomen door Mirjan Stadman uit Annen. Deze overhandiging vond plaats op 16 december. op borg ‘Welgelegen’ in aanwezigheid van vrijwel de voltallige commissie Maatschappelijke Activiteiten en vertegenwoordigers van beide logebesturen.