Speelgoed voor de jonge vluchtelingen

Westerbroek -  Een aantal kinderen uit Westerbroek hebben samen met initiatiefneemster Linda Bodewes, en hun ouders speelgoed uitgedeeld aan de kinderen die in de opvang van het COA bij Kolham zitten.

Het speelgoed en tekenmateriaal zijn bijeen gebracht door diverse sponsoren uit Westerbroek en omgeving, zowel particulier als van het bedrijfsleven. Het was een geslaagde middag, het speelgoed werd door de kinderen dankbaar in ontvangst genomen. Ook bij de ouders kon men de vreugde van het gezicht lezen.