Minister Kamp zegt weinig toe aan Groningen

Delfzijl - Aardbevingsschade moet worden vergoed. Daar komt minister Kamp niet omheen. Omdat inmiddels duidelijk is dat het huidige systeem niet werkt komt er een rijksdienst die schadeclaims van de aardbevingen gaat afhandelen, zoals de Groninger bestuurders dat graag willen.  Daarover werden Groningse bestuurders en minister Kamp het maandagmiddag eens.

Stroperig Gedeputeerde William Moorlag wil dat er een nieuwe organisatie wordt opgericht die het schadeherstel sneller regelt. "Dat verloopt nu veel te stroperig. Wij willen dat er een organisatie komt die gezag heeft en onafhankelijk is. Op dat punt komt de minister ons nauwelijks tegemoet." Moorlag wijst de minister er op dat het draagvlak voor de gaswinning in de provincie snel afneemt. Een nette manier om te zeggen dat Groningers er helemaal zat van zijn. Substantieel 'Substantieel omlaag,' dat was het codewoord dat minister Kamp gebruikte voor een daling van de aardgaswinning in de toekomst. Hij herhaalde het en herhaalde het tijdens een strak geregisseerd persmoment, waarbij media één voor één korte tijd vragen mochten stellen, zodat die vragen niet diep op de inhoud konden ingaan. Kamp verstaat daar een daling van 7% onder.

Dat gaat Groningen niet ver genoeg. Gedeputeerde Moorlag wil dat de gaskraan verder dicht:  “Het wordt tijd dat de Raad van State gaat kijken of de veiligheid van de Groningers in het geding is. Laat ze maar oordelen of er nu gas wordt gewonnen op een verantwoord niveau of dat de gaskraan verder dicht moet.”

De rechter mag van Moorlag zijn oordeel geven over wat een veilige norm is.

Doden De vraag of Kamp zich verantwoordelijk stelt mochten er doden door de gaswinning vallen, wilde de minister niet beantwoorden. De minister wilde ook niet ingaan op de inhoud van een gelekt conceptrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, waaruit blijkt dat de risico's van de gaswinning stelselmatig geheim zijn gehouden. Meerdere organisaties eisen daarom zijn aftreden. Wel wil de minister nadenken over nieuwe vormen van aardbevingsbestendig bouwen. Waardevermindering van bestaande gebouwen zonder schade kwam niet aan de orde. Kwaad Kamp werd opgewacht door een honderd tal inderhaast opgetrommelde boze Groningers. De politie was zichtbaar aanwezig maar het bleef bij rustig protest. Minister Kamp werd per auto van het Groningse gemeentehuis vervoerd in onder cover het Provinciehuis ingeloodst, terwijl actievoerders hem bij alle vier deuren opwachtten. In het provinciehuis woont Kamp een zitting van de Dialoogtafel bij. Het Provinciehuis kreeg daarna iets van een belegerde vesting, met Groningers die leuzen scandeerden en op de ramen klopten, terwijl politieagenten de ingangen blokkeerden.